Användarvillkor

Senast uppdaterad: [13-08-2023] 

Välkommen till [osmantravels] (hädanefter “https://osmantravels.com/“), en blogg dedikerad till att erbjuda engagerande och insiktsfullt innehåll. Vänligen läs dessa Användarvillkor (“Villkor”) noggrant innan du använder Webbplatsen, eftersom de styr din åtkomst och användning av Webbplatsen. Genom att få tillgång till, bläddra på eller använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor och alla tillämpliga lagar och regler.

Acceptans av villkoren

 Genom att använda Webbplatsen intygar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte samtycker till dessa Villkor, vänligen använd inte Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Villkor när som helst. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida, så vänligen kontrollera sidan med jämna mellanrum. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter publicering av ändringar innebär att du accepterar och samtycker till ändringarna.

Immaterialrättigheter

Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik, logotyper och digitala nedladdningar, är [Ditt Bloggnamn] eller dess innehållsleverantörers egendom och skyddas av internationella upphovsrättslagar. Sammansättningen av allt innehåll på Webbplatsen är [Ditt Bloggnamn] exklusiva egendom och skyddas av internationella upphovsrättslagar.

 Användarbeteende

Som användare av Webbplatsen samtycker du till följande:

Du kommer inte att använda Webbplatsen för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa Villkor.

Du kommer inte att reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från [osmantravels].

Du kommer inte att publicera eller sända något material som är förtal, stötande eller på annat sätt anstötligt, eller som kränker andras rättigheter, inklusive deras immateriella rättigheter.

Du kommer inte att använda Webbplatsen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Webbplatsen, eller störa någon annans användning och njutning av Webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning för garantin

Webbplatsen tillhandahålls “i befintligt skick” och “tillgänglig som den är”. [osmantravels] lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, angående driften av Webbplatsen eller informationen, innehållet, materialen eller produkterna som ingår på Webbplatsen. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, friskriver [osmantravels] sig från alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. [osmantravels] garanterar inte att Webbplatsen, dess servrar eller e-post som skickas från [osmantravels] är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Du samtycker uttryckligen till att din användning av Webbplatsen sker på din egen risk.

 Begränsning av ansvar 

Under inga omständigheter ska [osmantravels], dess direktörer, tjänstemän, anställda eller agenter vara ansvariga för några direkta, indirekta, följdskador, särskilda skador, indirekta skador eller bestraffande skador, inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinster, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster, som uppstår på grund av din användning eller oförmåga att använda Webbplatsen, även om [osmantravels] har blivit informerat om möjligheten till sådana skador.

ATredjepartswebbplatser 

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser som inte ägs eller kontrolleras av [osmantravels]. [osmantravels] har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyer eller praxis hos några tredjepartswebbplatser. Genom att använda Webbplatsen befriar du uttryckligen [Ditt Bloggnamn] från allt ansvar som uppstår från din användning av någon tredjepartswebbplats.

  Uppsägning

  [osmantravels] förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att avsluta din åtkomst till Webbplatsen, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive men inte begränsat till din överträdelse av dessa Villkor.

 Tillämplig lag och jurisdiktion 

Dessa Villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i [EU/Sweden ], utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter. Du samtycker till att underkasta dig de exklusiva domstolarnas jurisdiktion som är belägna i [EU/Sweden] och avsäger dig alla invändningar avseende jurisdiktion, ort eller obekvämt forum i sådana domstolar. 

Delbarhet. 

Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses ogiltig, obrukbar eller ogenomförbar, ska de återstående bestämmelserna fortsätta att gälla i full kraft och effekt, och den ogiltiga, obrukbara eller ogenomförbara bestämmelsen ska anses modifierad så att den är giltig och genomförbar i den utsträckning som tillåts enligt lag.

 Avstående 

Inget avstående från någon bestämmelse i dessa Villkor ska anses vara ett fortsatt eller pågående avstående från sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse. [Ditt Bloggnamn]s underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt dessa Villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

 Hela avtalet

Dessa Villkor, tillsammans med Integritetspolicyn och eventuella andra rättsliga meddelanden som publiceras av [Ditt Bloggnamn] på Webbplatsen, utgör det fullständiga avtalet mellan dig och [Ditt Bloggnamn] angående din användning av Webbplatsen, och ersätter alla tidigare avtal, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, mellan dig och [Ditt Bloggnamn] avseende Webbplatsen.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [Info@osmantravels-com]. [osmantravels] – Alla rättigheter förbehållna.”

Scroll to Top